Forårsklargøring del 2: Motor og brændstof

Svend Albrechtsens billede
4.666665
Din bedømmelse: Ingen Gennemsnit: 4.7 (3 stemmer)

Idé og metode er beskrevet i indledningen til første artikel "Forårsklargøring, Skrog, dæk og ror". Her fortsættes serien om forårsklargøring af din båd.

2. Motor

Før start af motor

Ved kontrol af motor bør man være opmærksom på:

Eftersynsterminer
Udseende
Rust
Olie og brændstof rester

 

 

2.01

 

Motor

Motoren skal være ren og fri for tæring, brændstof og olierester

 

Motorophæng kontrolleres for fastspænding og stand

Samlinger til aksel og skrue kontrolleres fastspænding og tæring

 

Alle tilslutninger og forbindelser til kølevand og udstød kontrolleres for fastspænding og tæring

 

Elektriske forbindelser kontrolleres for fastspænding og korrosion

 

Termin for justering af ventiler kontrolleres

File 9362

 

2.02

 

Saltvandskøling

Søventil og slangeforbindelser kontrolleres for tæring og tæthed

 

Søvandsfilter efterses

 

Søvandspumpe kontrolleres. Låget skrues af og impelleren kontrolleres for udseende og rivning.

 

Kontroller, at der er to spændbånd ved søventil

 

File 9363File 9364

 

2.03

 

Stævnrør

 

Kontrol af beslag, drev, koblinger, stævnrørs pakning og skrue.

 

Fastspændinger kontrolleres.

 

Akselbuk kontrolleres for fastspænding. Lejebøsning efterses

 

File 9365

 

2.04

 

S – Drev

 

Kontroller at gummitætningen mellem drev og motor er intakt - uden krakelering og rivninger.

 

Med S-drev anbefales det, at monteringsophæng og pakninger udskiftes hvert 7. år

 

Olie kontrolleres for emulgering med vand

 

File 9366File 9367

 

2.05

 

Motorrum

I motorrum skal motor, brændstoftank, rør og slanger være let tilgængelige for inspektion og service.

 

Motorrum bør være afskærmet fra fra kahyt og cockpit med et skot eller kasse og må ikke benyttes til andet formål.

 

Motorrummet skal være rent og fri for brændstof og olierester

 

Motorrum til benzin motorer bør være gastæt adskilt fra dørk eller dæk. Der skal være fjernbetjent brandslukning

 

Isolationsmateriale skal have olietæt overflade og må ikke være af brændbart materiale.

 

File 9369

 

2.06

 

Ventilation

Der skal i motorrum være adskillelse mellem ind- og udluftning.

 

Der bør i både med benzinmotorer være udluftning fra motorrum og udluftning skal kunne startes ca. 2 min. før start af motor

 

File 9370

 

2.07

 

Forbindelser og slanger

Kølevands- og brændstofslanger kontrolleres for dimensioner, spændbånd og tilstand

 

Kontroller, at der er to spændbånd ved alle søventiler

 

File 9371

 

2.08

 

Kølesystem

I motorer med direkte køling med saltvand kontrolleres tære prop – zink anode

 

I motorer med ferskvandskøling kontrolleres kølevæske for blandingsforhold og frostsikring

File 9372

 

2.09

 

Ferskvandskøling

Varmeveksler kontrolleres for tæring og tæthed

 

Spændbånd og bøsninger på slanger og rør kontrolleres for tilspænding

 

Kølevæske kontrolleres. Kølevæsken skal indeholde et aditiv mod korrosion

 

File 9373

 

2.10

 

Smøring

 

Olieskift og oliestand i motor og gearkasse kontrolleres

 

Det kontrolleres om termin for skift af oliefilter er overholdt og at der anvendes olier som angivet for den pågældende motortype

File 9374

 

2.11

 

Brændstof

Slanger og forbindelser kontrolleres for tæthed

Skift af brændstoffilter kontrolleres

Forpumpe  afprøves

File 9375

 

2.12

 

Gear- og gaskabler

 

Håndtag og kabelforbindelser kontrolleres for fastspænding, smøring og justering

 

File 9376

 

2.13

 

Udstødning

Udstødningsrør skal være monteret således, at lækage undgås.

 

Anvendes slangeklemmer eller spændbånd skal de være dobbelte og være af syrefast materiale.

 

Udstødning med en temperatur over 80°C skal være isoleret og må ikke være placeret i nærheden af andet brændbart materiale.

 

Er udstødningen placeret lavt skal den være sikret mod tilbageløb (hævertvirkning

File 9377
 

File 9379File 9378

 

2.14

 

Generator

 

Kilerem kontrolleres for slitage og spænding.

 

Når motoren kører kontrolleres lade spændingen er mellem 13,8 og 14,2 V

File 9380

Efter start af motor

 

2.15

Kølevand

Det kontrolleres, at der kommer tilstrækkeligt kølevand

 

File 9381

 

2.16

Udstød

Når motoren er varm kontrolleres farven på udstødsgassen

 

2.17

Olietryk

Olietrykket vil efter start være svagt faldende, det kontrolleres at det stabiliserer sig ved det anbefalede tryk

Er der ingen måler for olietryk kontrolleres at advarselslampe og horn virker som de skal

File 9382

File 9383

 

2.18

Ladning

Ladestrømmen fra generator til start og forbrugsbatterier måles

Er der ingen måler for ladning kontrolleres at advarselslampe og horn virker som de skal

 

2.19

Temperatur

Når motorer varm kontrolleres om temperaturen holder sig på det anbefalede niveau

Er der ingen måler for kølevandstemperatur kontrolleres at advarselslampe og horn virker som de skal

 

2.20

Vibrationer

Motor afprøves for frem og bak og rystelser og vibrationer vurderes

 

 

2.21

Stævnrørspakning

Stævnrørspakning kontrolleres for tæthed, smøring og termin for udskfitning

 

 

File 9384File 9385

 

 

 

Tank, slanger og rør
 

Ved kontrol af brændstofsystem bør man være opmærksom på:

 

Tæthed
Skift af filter
Tankforbindelser
Vandudskille filter


2.22

 

Materialekrav til tanke

 

Tanke skal være af godkendt materiale.

 

Dieseltanke

Saltvandsbestandig aluminium 2,0  mm

Rustfri stål 1,25 mm

Stål  1,5  mm

Polyten  5,0  mm

 

Benzintanke

Saltvandsbestandig aluminium  2,0 mm

Rustfri stål 1,25 mm

 

File 9386

File 9387

 

2.23

 

Tankforbindelser

Tanke der rummer mere end 50 liter bør være forsynet med inspektionsluge og skvulp skot. Inspektionslugen skal være placeret således, at der er mulighed for at fjerne vand og bundfald.

 

Tilslutninger skal være placeret på toppen af tanken. På dieseltanke må der dog godt være tilslutning og aftapningshane i bunden.

 

Rør for tilslutninger på tanken bør være så lange, at der er plads til montering af dobbelte spændbånd på slangerne.

File 9388

 

2..24

 

Påfyldning og udluftnings studse

 

Fast tank skal være forsynet med påfyldnings- og udluftningsstuds i tilpas størrelse.

 

Påfyldnings- og udluftningsstuds skal være placeret så de er beskyttet for indtrængende vand. Plastikfittings må ikke benyttes til brændstof forbindelser

 

Dæksel til påfyldningen bør være mærket til den rette brændstoftype og påfyldningsstedet bør være mindst 1 m fra udstødningen

 

 

File 9389File 9390

2.25

 

Slanger til og på motor

 

Slanger mellem benzintank og motor skal være af kobber eller teflon med rustfrie bøsninger.

 

På dieselmotorer kan anvendes fleksible slanger af godkendt materiale, ISO mærkning kontrolleres

File 9391

2.26

 

Vandudskiller

 

Brandstoftilførslen skal være forsynet med vandudskiller

 

For at forhindre at brændstoffet utilsigtet (ved hævertvirkning) tømmes ud fra tanken, skal der være hane mellem tank og motor.

 

 

File 9392

2.27

 

Jordforbindelse

 

Hele brændstofsystemet skal være jordforbundet.

Fra påfyldningen og udluftningsventilen via brændstoftanken til motorblokken.

 

Hvis båden er forsynet med flere motorer skal hver motor have separat jordforbindelse

 

File 9393

Næste kapitel bliver el, sanitet og gas

Ikoner er stillet til rådighed af VOLVO PENTA Danmark og CG Marine

PS: Sejlnet brugere der er logget ind, kan downloade kontrolskemaet i pdf her

Kommentarer

Vælg din foretrukne kommentarvisning og klik på "Gem indstillinger" for at aktivere dit valg.
nick steffensens billede

Super indlæg. Dejlig enkelt med et afkrydsnings skema som dette. God vind

Annonce