Nye regler på trapperne for vandscooter sejlads

Trine Søes billede
5
Din bedømmelse: Ingen Gennemsnit: 5 (2 stemmer)

 

Indtil ganske fornyelig har vandscootersejlads kun været tilladt i få udpegede sejladsområder. Sidst i november måned 2010 faldt der dom i en sag ved Højsteret, hvor konsekvensen af dommen var, at vandscootere kan sejle alle de steder, hvor speedbåde også må sejle. Naturstyrelsen efterfølgende arbejdet på en ny bekendtgørelse, der skal fungerer som et regelsæt for scootersejlads i Danmark.

Bekendtgørelsen blev sendt i høring i februar, og høringsfristen udløber imorgen mandag den 28. marts 2011. Ifølge udkastet skal vandscootersejlads være tilladt ved kysterne i alle landsdele, så længe en række betingelser er overholdt. Eksempelvis lægges der op til, at vandscootersejlads kun bliver tilladt 300 meter fra kysten. Dels for at undgå for meget støj overfor strandgæster, sommerhusejere og beboelser, og dels for at tage hensyn til fuglelivet. Mange fugle yngler og finder deres føde tæt på kysterne.

Der vil også være forbud mod at bruge vandscooterne i fredede områder, samt de steder på havet, der er udpeget som vildtreservater og internationale naturbeskyttelsesområder.

Inden for 300 meter zonen må sejlads kun foregå vinkelret på kysten ved lav hastighed - det vil sige max 5 knob.

Den nye bekendtgørelse ventes at træde i kraft fra august 2011.

Relaterede Sejlnet artikler

Vandscootere har nu fri sejlads i Danmark

Vandscootere klar til at sejle i Danmark

 

Foto: Sejlnet.dk

Annonce